Kontakt
TELEFON :
0049 461 8401468

eller
0049 461 31831999

Email:
rolf@flensborgtand.de

Sygesikringsandelen (EU-refusion) refunderes fra regionerne:

Når regionerne har godkendt kvitteringen med deres stempel, kan den sendes videre til Sygesikringen Danmark.

Region SYD:

Sådan Gør Du:

Borgerne kan få udbetalt sygesikringens andel af en udgift til behandling i udlandet.

Tandlægeregningen +  udskrift af bankoverførsel over betaling skal sendes eller mailes  til Region Syddanmark i Vejle, der så afgør andelen og overfører den til borgerens NEM-konto. Påfør hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, så videresender Regionen din kvittering til dem.

Adressen er:

Region Syddanmark

Damhaven 12

7100 Vejle

EU-tandlaegeregninger@rsyd.dk

Region Syd sender din kvittering videre til Sygesikringen Danmark, hvis du meddeler dem at du er medlem!

Region MIDT:

Patienter fra Midtjylland kan sende eller maile deres regning til:

Region Mitdtjylland

Skottenborg 26

8800 Viborg

patientkontoret@rm.dk

Kuverten skal mærkes: EU-REFUSION

Region Nord:

Kvitteringen sendes til:

Region Nordjylland
Praksissektoren
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

 patientkontor@rn.dk